ویالون

ويولن يكى از معدود س...

خرید کل دوره قیمت: ۲۰۰
جلسه 1 - جلسه ی ۵ ام
۵۵۰ تومان
پرداخت
جلسه 2 - آموزش گیتار
۵۰۰ تومان
پرداخت

ویالون

ويولن يكى از معدود سازهاى جهانى است كه به دليل گستردگى صوتى و تنوع ذاتى در رنگ پردازى و تو...


پیانو

ويولن يكى از معدود سازهاى جهانى است كه به دليل گستردگى صوتى و تنوع ذاتى در رنگ پردازى و تو...